Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

M. Barańska, K. Brzozowski, A. Nowakowska, A. Pieczara ; Polskie zgłoszenie patentowe, Multimodalny system mikroskopowy do obrazowania mikroskopowego SRS, Urząd Patentowy RP, P.448094

Adamczyk A., Majzner K., Nowakowska AM, Jakubowska J. , Młynarski W. , Baranska M. Zgłoszenie patentu, Metoda dostępu neutrofilopodobnej do dostępu z białym przewodem promielocytowym, EP 23461553.

Majzner K.; Leszczenko P.; Nowakowska AM; Barańska M. ; Jakubowska, J.; Ząbczyńska, M.; Pastorczak, A.; Ostrowska K. Zgłoszenie patentu na zasilanie podtypu ostrej limfoblastycznej z rearanżacją genu KMT2A, Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), US 18/380,230.

K. Majzner, P. Leszczenko, AM Nowakowska, M. Barańska , J. Jakubowska, M. Ząbczyńska, A. Pastorczak, K. Ostrowska
Zgłoszenie patentu funkcjonalnego (15.10.2022)
Metoda wykluczenia podtypu ostrejczki wyeliminowana limfoblastyczna za pomocą KMT2A rearanżacja genów

A. Blat , A. Wajda, E. Szczęsny- Małysiak, K. Małek , K. Marzec
Zgłoszenie patentowe P.436054 (24-11-2020)
Sposób stosowania stanu biochemicznego koncentratów krwinek czerwonych z spektroskopii absorpcyjnej w mechanizmach

A. Ryguła, M. Baranska , S. Chłopicki
Patent nr 235040, do zgłoszenia patentowego nr P.410634 (23.12.2014)
Sposób oceny stanu biochemicznego śródbłonka naczyniowego
Właściciel: Uniwersytet Jagielloński, dane dotyczące wykonania 17.01.2020

K. Małek , E. Staniszewska, M. Barańska , Ł. Mateuszuk, A. Fedorowicz, S. Chłopicki
Patent nr 224379, do zgłoszenia patentowego nr P.401544 (09.11.2012)
Metoda ustalania stanu biochemicznego materiału badawczego do oceny patologii internetowej przez rejestrację widma IR
Właściciele: Uniwersytet Jagielloński, dane badawcze 08.06. 2016

T. Wróbel, S. Kazarian, M. Baranska
Patent nr 225738, do zgłoszenia patentowego nr P.405822 (29.10.2013)
Apertura mikroskopowa oraz sposób prowadzenia badań przy użyciu apertury mikroskopowej
właściciel: Uniwersytet Jagielloński, dane pozyskiwania 05.12.2016