Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Obrazowania Ramanowskiego

ZOR pracuje w obszarze chemii medycznej, stosując w badaniach panel nowoczesnych metod spektroskopowych i mikroskopowych: spektroskopię i obrazowanie w podczerwieni oraz ramanowskie, mikroskopię sił atomowych (AFM), mikroskopię optyczną bliskiego pola (SNOM), spektroskopię ramanowską wzmocnioną powierzchnią (SERS), spektroskopię ramanowską z próbnikiem światłowodowym, elektronową spektroskopię absorpcyjną i spektroskopie chiralooptyczne: wibracyjny dichroizm kołowy (VCD) i ramanowską aktywność optyczną (ROA). Ponadto zespół rozwija nowe techniki eksperymentalne, np. mikroskopię stymulowanego rozpraszania ramanowskiego (SRS), rezonansową ramanowską aktywność optyczną (RROA) czy spektroskopię ramanowską wzmocnioną na ostrzu (TERS).

Dowiedz się więcej o naszym Zespole