Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje - 2016

Resonance Raman in vitro Detection and Differentiation of the Nitrite-induced Hemoglobin Adducts in Functional Human Red Blood Cells
K. Marzec, J. Dybas, S. Chlopicki, M. Baranska
J. Phys. Chem. B, 2016, 120 (48), 12249–12260

 

Spektroskopia oscylacyjna. Od teorii do praktyki

K. Małek (red.)
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2016, ISBN: 978-83-01-18826-9

Rozdział 1: Podstawy spektroskopii absorpcyjnej w zakresie podczerwieni (FT-IR)
K. Małek, E. Staniszewska-Ślęzak, K. Kochan, K. Majzner

Rozdział 2: Podstawy spektroskopii rozpraszania ramanowskiego
K. Małek, M. Barańska, K. Kochan

Rozdział 3.2: Mikroskopia i obrazowanie FT-IR
E. Wiercigroch, K. Małek

Rozdział 4.1: Spektroskopia rezonansowego rozpraszania ramanowskiego
K. M. Marzec, J. Dybaś

Rozdział 4.4: Obrazowanie ramanowskie
A. Kaczor

Rozdział 5: Analiza chemometryczna widm FT-IR i ramanowskich
K. Majzner, K. Kochan, M. Barańska

Rozdział 6.1: Symetria molekuły i wpływ podstawienia izotopowego w widmach IR i ramanowskich chloropochodnych metanu
K. Małek, K. M. Marzec

Rozdział 6.6: Identyfikacja materiałów malarskich i produktów ich degradacji. Obrazowanie ATR FT-IR przekrojów warstw malarskich
E. Staniszewska-Ślęzak, K. Małek

Rozdział 6.7: Analiza strukturalna białek przy użyciu spektroskopii FT-IR
K. Majzner

Rozdział 6.9: Analiza strukturalna cukrów przy użyciu spektroskopii FT-IR
K. Małek, E. Wiercigroch

Rozdział 6.10: Analiza widm ATR FT-IR tkanek zwierzęcych
E. Staniszewska-Ślęzak, K. Małek

Rozdział 6.11: Diagnostyka rozwoju choroby poprzez obrazowanie FT-IR tkanki
K. Kochan, M. Barańska

Rozdział 7.1: Identyfikacja struktury drugorzędowej białek w widmach ramanowskich
A. Ryguła

Rozdział 7.2: Analiza ramanowska kwasów tłuszczowych
A. Jaworska, M. Barańska

Rozdział 7.3: Spektroskopia rozproszenia ramanowskiego jako metoda analizy lipidów w tkankach zwierzęcych/mieszaninach
K. Czamara, A. Kaczor

Rozdział 7.4: Polimorfizm modelowych trójacylogliceroli
K. Czamara, M. Z. Pacia, A. Kaczor

Rozdział 7.5: Identyfikacja karotenoidów w roślinach przy użyciu spektroskopii ramanowskiej
A. Jaworska, M. Barańska

Rozdział 7.6: Detekcja terpenów w olejkach cytrusowych oraz analiza chemotypów roślin zawierających olejki eteryczne
A. Jaworska, M. Barańska, K. Małek

Rozdział 7.7: Analiza pigmentów i materiałów malarskich w widmach ramanowskich
A. Ryguła, K. Małek

Rozdział 7.8: Oznaczanie glukozy w preparatach farmaceutycznych i płynach ustrojowych
A. Kaczor

Rozdział 7.9: Spektroskopia rezonansowego rozpraszania ramanowskiego w badaniu struktury hemoglobiny
J. Dybaś, Antonina Chmura-Skirlińska, K. M. Marzec

Rozdział 7.11: Wyznaczanie konfiguracji absolutnej enancjomerów α-pinenu na podstawie pomiarów ramanowskiej aktywności optycznej i obliczeń kwantowo-chemicznych
G. Zając, M. Barańska

Rozdział 7.13: Identyfikacja i badanie dystrybucji kofeiny w lekach przeciwbólowych in situ
M. Barańska, A. Kaczor, K. Małek

Rozdział 7.14: Charakterystyka organelli komórkowych na podstawie analizy pasm charakterystycznych oraz analizy skupień
K. Majzner

Rozdział 7.15: Obrazowanie ramanowskie in vitro i in vivo jednokomórkowych organizmów produkujących karotenoidy
M. Z. Pacia, A. Kaczor


Biomedical application of Raman and FI-IR spectroscopy: Label-free imaging of liver insult
K. Kochan, E. Maslak, M. Baranska
Encyclopedia of Analytical Chemistry, ed. R.A. Meyers, John Wiley: Chichester, DOI: 10.1002/9780470027318.a9572, 2017

 

Alterations in plasma biochemical composition in NO deficiency induced by L-NAME in mice analysed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy
E. Staniszewska-Slezak, L. Mateuszuk, S. Chlopicki, M. Baranska, K. Malek
J. Biophot., 2016, 9(10), 1098–1108

 

Raman scattering or fluorescence emission? Raman spectroscopy study on lime-based building and conservation materials
Z. Kaszowska, K. Malek, E. Staniszewska-Slezak, K. Niedzielska
Spectrochimica Acta Part A, 2016, 169, 7-15

 

Raman spectroscopy as a sensitive probe of soft tissue composition - imaging of cross-sections of various organs vs. single spectra of tissue homogenates
J. Dybas, K. M. Marzec, M. Z. Pacia, K. Kochan, K. Czamara, K. Chrabaszcz, E. Staniszewska-Slezak, K. Malek, M. Baranska, A.Kaczor
Trends Anal. Chem., 2016, 85, 117-127

 

Lipids, hemoproteins and carotenoids in alive Rhodotorula mucilaginosa cells under pesticide decomposition – Raman imaging study
M. Z. Pacia, J. Pukalski, K. Turnau, M. Baranska, A. Kaczor
Chemosphere, 2016, 164, 1-6

 

IR and Raman imaging of murine brain from control and ApoE/LDLR-/- mice with advanced atherosclerosis, K. Kochan, K. Chrabaszcz, B. Szczur, E. Maslak, J. Dybas, K.M. Marzec, Analyst, 2016, 141, 5329

 

Aggregation-Induced Resonance Raman Optical Activity (AIRROA) and Time-Dependent Helicity Switching of Astaxanthin Supramolecular Assemblies
M. Dudek, G. Zajac, A. Kaczor, M. Baranska
J. Phys. Chem. B, 2016, 120 (32), 7807–7814

 

Spectroscopic studies of anthracyclines: Structural characterization and in vitro tracking
E. Szafraniec, K. Majzner, Z. Farhane, H. J. Byrne, M. Lukawska, I. Oszczapowicz, S. Chlopicki, M. Baranska
Spectrochimica Acta Part A, 2016, 169, 152-160

 

Rapid biochemical profiling of endothelial dysfunction in diabetes, hypertension and cancer metastasis by Hierarchical Cluster Analysis of Raman spectra
M. Z. Pacia, L. Mateuszuk, E. Buczek, S. Chlopicki, A. Blazejczyk, J. Wietrzyk, M. Baranska, A. Kaczor
Journal of Raman Spectroscopy, 2016, 47, 1310-1317

 

Aggregation-Induced Resonance Raman Optical Activity (AIRROA) – a New Mechanism for Chirality Enhancement
G. Zajac, A. Kaczor, A. Pallares Zazo, J. Mlynarski, M. Dudek, M. Baranska
J. Phys. Chem. B, 2016, 120(17), 4028–4033

 

3D Raman imaging of systemic endothelial dysfunction in the murine model of metastatic breast cancer
M. Z. Pacia, E. Buczek, A. Blazejczyk, A. Gregorius, J. Wietrzyk, S. Chlopicki, M. Baranska, A. Kaczor
Anal. Bioanal. Chem.,2016, 408(13), 3381-3387

 

Raman microscopy at the subcellular level: study on early apoptosis in endothelial cells induced by Fas ligand and cycloheximide
K. Czamara, F. Petko, M. Baranska, A. Kaczor
Analyst, 2016, 141(4), 1390-1397

 

Carotenoids: Overview of Nomenclature, Structures, Occurrence and Functions
A. Kaczor, M. Baranska, K. Czamara
rozdział 1 w "Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology" A. Kaczor and M. Baranska (Ed.), John Wiley and Sons, Ltd., Chichester, UK, 2016, ISBN 978-1-118-62226-1

 

In Situ Studies of Carotenoids in Plants and Animals
M. Baranska, J. Cz. Dobrowolski, G. Zajac
rozdział 8 w "Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology" A. Kaczor and M. Baranska (Ed.), John Wiley and Sons, Ltd., Chichester, UK, 2016, ISBN 978-1-118-62226-1

 

Impact of Stress Factors on Carotenoid Composition, Structures, and Bioavailability in Microbial Sources
A. Kaczor, M. Z. Pacia
rozdział 13 w "Carotenoids. Nutrition, Analysis and Technology" A. Kaczor and M. Baranska (Ed.), John Wiley and Sons, Ltd., Chichester, UK, 2016, ISBN 978-1-118-62226-1

 

Antiatherosclerotic effects of 1- methylnicotinamide (MNA) in ApoE/LDLR-/- mice; a comparison with nicotinic acid
Ł.Mateuszuk, A. Jasztal, E.Maślak, M. Gąsior-Głogowska, M. Barańska, B. Sitek, R. Kostogrys, A. Zakrzewska, A. Kij, M. Walczak, S. Chłopicki
J. Pharmacol. Exp. Ther., 2016, 356(2), 514-524

 

A new insight into the interaction of cisplatin with DNA: ROA spectroscopic studies on the therapeutic effect of the drug
M. Gąsior-Głogowska, K. Malek, G. Zajac, M. Baranska
Analyst, 2016, 141, 291-296

 

Lipid droplets formation in human endothelial cells in response to polyunsaturated fatty acids and 1-methyl-nicotinamide (MNA); confocal Raman imaging and fluorescence microscopy studies
K. Majzner, S. Chlopicki, M. Baranska
J Biophot, 2016, 9(4), 396-405