Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odwiedź nas także na:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty realizowane w Zespole Obrazowania Ramanowskiego

 

 1. Dodatkowe zadanie badawcze "Obrazowanie ramanowskie z wykorzystaniem molekularnych reporterów ramanowskich: optymalizacja metody badawczej na przykładzie wybranych linii komórkowych oraz próbek klinicznych" w ramach projektu Team-Net.
  Kierownik: Katarzyna Majzner
  Kwota: 1 000 000 PLN
 2. Narodowe Centrum Nauki "PRELUDIUM 19" - 2021
  Spektroskopia oscylacyjna w opracowaniu modeli mechanizmów reorganizacji i degradacji błon erytrocytów
  Kierownik: Aneta Blat, Opiekun: Kamilla Małek
  Kwota: 139 998 PLN
 3. Narodowe Centrum Nauki "PRELUDIUM 18" - 2020
  W poszukiwaniu spektroskopowych markerów autofagii na przykładzie indukowanej farmakologicznie fosfolipidozy w komórkach śródbłonka
  Kierownik: Ewelina Bik, Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 210 000 PLN
 4. Narodowe Centrum Nauki "OPUS 18" - 2020
  Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek - indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego
  Kierownik: Grzegorz Zając
  Kwota 1 453 332 PLN
 5. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Czechami 2019
  New imaging and spectroscopic methods for biological studies
  Koordynator: Małgorzata Barańska
  Kwota 25 000 PLN
 6. Narodowe Centrum Nauki "PRELUDIUM 17" - 2019
  Badanie układów biologicznie ważnych w warunkach wzmocnienia ramanowskiej aktywności optycznej
  Kierownik: Ewa Machalska, Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 210 000 PLN
 7. Narodowe Centrum Nauki "ETIUDA 7" - 2019
  Ramanowska aktywność optyczna związków biologicznie czynnych: badania monomerów i złożonych układów supramolekularnych
  Kierownik: Monika Hałat, Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 99 980 PLN
 8. Narodowe Centrum Nauki "ETIUDA 7" - 2019
  Projektowanie nanoczujników SERS do detekcji markerów chorobowych
  Kierownik: Ewelina Wiercigroch, Opiekun: Kamilla Małek
  Kwota 102 560 PLN
 9. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Diamentowy Grant 2019
  Obrazowanie FTIR i ramanowskie jako nowa strategia analityczna w śledzeniu procesu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych
  Kierownik: Karolina Augustyniak, Opiekun: Kamilla Małek
  Kwota 199 000 PLN
 10. Narodowe Centrum Nauki "PRELUDIUM 16" - 2019
  Spektroskopowa cytologia i histopatologia naciekającego raka pęcherza moczowego - dowód koncepcji
  Kierownik: Monika Kujdowicz, Opiekun: Kamilla Małek
  Kwota 209 997 PLN
 11. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej "TEAM NET" - 2019
  Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych
  Kierownik zespołu: Małgorzata Barańska
  Kwota 4 600 000 PLN
 12. Narodowe Centrum Nauki "OPUS 15" - 2019
  RS-SRS-MED: Mikroskopia spontanicznego i stymulowanego rozpraszania ramanowskiego do czułego i ultraszybkiego obrazowania komórek w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych
  Kierownik: Małgorzata Barańska
  Kwota 1 896 400 PLN
 13. Narodowe Centrum Nauki "PRELUDIUM 15"
  Analiza spektroskopowa i badania chiralooptyczne systemów supramolekularnych: biologicznie ważnych agregatów i układów modelowych
  Kierownik: Monika Dudek, Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 69 900 PLN
 14. Narodowe Centrum Nauki "ETIUDA 6"
  Spektroskopia ramanowska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek wątroby oraz modeli komórkowych in vitro
  Kierownik: Ewelina Szafraniec, Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 82 676 PLN
 15. Narodowe Centrum Nauki "PRELUDIUM 14"
  Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wychwytem molekuł przez komórki śródbłonka zatok wątroby
  Kierownik: Ewelina Szafraniec, Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 207 600 PLN
 16. Premia na Horyzoncie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  "Lab-w-pęcherzyku": molekularne bramki logiczne do diagnostyki wewnątrzkomórkowej
  kierownik: Małgorzata Barańska, wykonawcy: Basseem Radwan, Stefano Rocchetti, Adrianna Wisłocka
 17. Horizon 2020, European Training Networks (MSCA-ITN-ETN)
  LOGIC LAB: Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
  Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński, uczestniczki: Małgorzata Barańska
  Całkowity budżet: 3.5 mln EUR, dla UJ: 450 000 EUR
 18. Narodowe Centrum Nauki "SONATINA 1"
  Badanie procesu zapalnego komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego, mikroskopii sił atomowych i cytometrii obrazowej
  Kierownik: Marta Pacia
  Kwota 688 346 PLN
 19. MNiSW polsko-francuski projekt "Polonium 2018/19"
  Badanie spektroskopowych markerów niealkoholowego zapalenia wątroby na poziomie komórkowym
  Koordynatorzy: Małgorzata Barańska, Uniwersytet Jagielloński, Polska, Ganesh D. Sockalingum, Université de Reims Champagne-Ardenne, Francja. Wykonawcy: Ewelina Szafraniec
 20. Narodowe Centrum Nauki "OPUS 13"
  6xS dla Chiralnych Naftalenodiimidów: Synteza, Symulacje, Struktura, Spektroskopia, Spektroelektrochemia, Sensory
  Wykonawcy: Małgorzata Barańska, Grzegorz Zając
 21. Narodowe Centrum Nauki "OPUS 12"
  W poszukiwaniu biochemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych markerów stresu oksydacyjnego w erytrocytach
  Kierownik: Katarzyna M. Marzec, Wykonawcy: Katarzyna Bułat, Aneta Blat
  Kwota 1 239 900 PLN
 22. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "Lider VIII"
  Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej
  Kierownik: Katarzyna M. Marzec; Wykonawcy: Jakub Dybaś
  1 200 000 PLN
 23. Narodowe Centrum Nauki "ETIUDA 5"
  Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej
  Kierownik: Jakub Dybaś; Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 115 676 PLN
 24. Narodowe Centrum Nauki "ETIUDA 5"
  Badania spektroskopowe chiralnych ksantofili oraz ich supramolekularnych agregatów
  Kierownik: Grzegorz Zając; Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 101 252 PLN
 25. Narodowe Centrum Nauki "OPUS 12"
  Spektrohistopatologia FTIR i immunoSERS w identyfikacji stanu biochemicznego mikroprzerzutów i niszy pre-metastatycznej w mysim modelu nowotworu sutka
  Kierownik: Kamilla Małek; wykonawcy: Ewelina Wiercigroch, Aneta Blat, Katarzyna Kamińska, Paweł Świt, Karolina Chrabąszcz
  Kwota 1 011 050 PLN
 26. Narodowe Centrum Nauki "PRELUDIUM 12"
  Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami
  Kierownik: Jakub Dybaś; Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 99 400 PLN
 27. Narodowe Centrum Nauki "SONATA 11"
  Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wpływem wybranych chemioterapeutyków na komórki śródbłonka
  Kierownik: Katarzyna Majzner
  Kwota 616 600 PLN
 28. Narodowe Centrum Nauki "HARMONIA 8"
  Opracowanie analizy spektroskopowej in vitro kropli lipidowych: ich biochemia i lokalizacja w odniesieniu do funkcji biologicznej
  Kierownik: Małgorzata Barańska, Wykonawcy: Kamilla Małek, Ewelina Szafraniec
  Kwota 950 000 PLN
 29. Narodowe Centrum Nauki "OPUS 11"
  Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych
  Kierownik: Kamilla Małek; Wykonawca: Ewelina Wiercigroch
  Kwota 861 660 PLN
 30. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Iuventus Plus"
  Spektroskopowe obrazowanie biomarkerów wczesnych zmian biochemicznych w przerzutowości nowotworowej do płuc
  Kierownik: Katarzyna M. Marzec, Wykonawcy: Karolina Chrabąszcz, Jakub Dybaś
  Kwota 300 000 PLN
 31. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Iuventus Plus"
  Zestresowany śródbłonek w świetle lasera, czyli badanie wpływu stresu oksydacyjnego na komórki śródbłonka za pomocą spektroskopii oscylacyjnej
  Kierownik: Katarzyna Majzner
  Kwota 300 000 PLN
 32. Narodowe Centrum Nauki "Preludium 10"
  Analiza spektroskopowa supramolekularnych agregatów ksantofili
  Kierownik: Grzegorz Zając, Opiekun: Małgorzata Barańska
  Kwota 150 000 PLN
 33. Narodowe Centrum Nauki "OPUS 9"
  Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku - spektroskopia Ramana in vivo
  Kierownik: Agnieszka Kaczor, Wykonawcy: Marta Pacia, Krzysztof Czamara, Ewelina Bik, Zuzanna Majka
  Kwota 907 320 PLN
 34. Narodowe Centrum Nauki "Symfonia"
  Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności
  Kierownik zespołu: Małgorzata Barańska, wykonawcy: Ewelina Szafraniec, Szymon Tott, Adrianna Wisłocka
  Kwota 7 000 000 PLN
 35. COST BM1401 - Raman4clinics - European Network on Raman-based applications for clinical diagnostics
  COST National Coordinator [PL] - Małgorzata Barańska