Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Zakładu Fizyki Chemicznej oraz ZOR

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska

m.baranska@uj.edu.pl, +48 12 686 2389; pokój C3-21

Od czasu studiów chemicznych Małgorzata Barańska jest związana z Wydziałem Chemii UJ. Małgosia uzyskała tamże tytuł mgr chemii (Badanie utleniania metanu na katalizatorze Pd/SiO2, 1992), doktora chemii (Badania struktur molekularnych cymetydyny i famotydyny, i ich kompleksów z wybranymi jonami metali metodami spektroskopowymi, 1999) oraz doktora habilitowanego (Zastosowanie mapowania ramanowskiego do analizy in situ związków biologicznie czynnych, 2007).      

W swojej pracy naukowej Małgosia koncentruje się na badaniach związków biologicznych przy pomocy metod spektroskopowych, w szczególności spektroskopii ramanowskiej. Realizowane przez nią projekty badawcze dotyczą analizy wtórnych metabolitów roślin o znaczeniu medycznym, barwnikowym i przyprawowym. W tym kontekście szczególne miejsce zajmują badania nad pigmentami i barwnikami naturalnymi stosowanymi w dziedzinie konserwacji. Nowy kierunek badań, na którym Małgosia się koncentruje związany jest z rozwojem i leczeniem chorób cywilizacyjnych, czyli poszukiwaniem innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym. Badania te będą realizowane w ramach nowotworzonego Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET), którego jest członkiem.