Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LINK DO KSIĄŻKI POKONFERENCYJNEJ

 

JUBILEUSZOWA KONFERENCJA Z OKAZJI 55-LECIA ZAKŁADU FIZYKI CHEMICZNEJ WYDZIAŁU CHEMII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

FIZYKOCHEMIA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH

22-23 czerwca 2023

Rejestracja do 16 czerwca

LINK DO REJESTRACJI

Zgłaszanie abstraktów do 18 czerwca

WZÓR ABSTRAKTU

LINK DO REGULAMINU KONFERENCJI

 

 

PROGRAM KONFERENCJI Z OKAZJI 55-LECIA ZAKŁADU FIZYKI CHEMICZNEJ
W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

FIZYKOCHEMIA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH

22 czerwca (czwartek)

 

sala A0-25

15:00 – 16:00

Rejestracja, Spotkanie towarzyskie po latach przy kawie/herbacie

16:00 – 18:00

Zwiedzanie Muzeum WCh (grupy 10-os.): 16:00 – 16:15, 16:15 – 16:30

Zwiedzanie pracowni ZFCh

23 czerwca (piątek)

 

sala A0-04

9:15 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:10

Rozpoczęcie sesji przez Dr hab. Piotra Pietrzyka, prof. UJ, Prodziekana ds. badań i współpracy, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

10:10 – 10:40

Prof. dr hab. Edward Mikuli, Uniwersytet Jagielloński

Historia Zakładu Fizyki Chemicznej

10:40 – 10:55

Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, WCh, Uniwersytet Jagielloński

Aktualne trendy badań naukowych w Zakładzie Fizyki Chemicznej

10:55 – 11:15

Prof. dr hab. Monika Marzec, WFAiIS, Uniwersytet Jagielloński

Nowe materiały funkcjonalne

11:15 – 11:35

Dr Paweł Miśkowiec, WCh, Uniwersytet Jagielloński

Realizacja wybranych celów zrównoważonego rozwoju w badaniach dotyczących jakości środowiska naturalnego

11:35 – 11:55

Dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz., WCh, Uniwersytet Warszawski

Oddziaływania powierzchni kryształów MoS2 z tlenem

11:55 – 12:15

Prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego, PAN

Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego dla Nauki, Kultury i Środowiska

12:15

Wspólna fotografia uczestników konferencji

 

12.30 – 14:30

Obiad

13:00 – 14:30

Sesja posterowa