Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publications in 2009

Analysis of alizarin by Surface Enhanced and FT-Raman spectroscopy
A. Baran, B. Wrzosek, J. Bukowska, L.M. Proniewicz, M. Baranska
J. Raman Spectrosc., 2009, 40, 436

Isothermal calorimetry and Raman spectrometery in investigation of allelopathy
M. Troc, A. Skoczowski, M. Baranska
J. Thermal Anal. Cal., 2009, 95, 727


Fruits and Vegetables w "Infrared Spectroscopy for Food Quality Analysis and Control"
H. Schulz, M. Baranska
Sun D.-W. (red), Elsevier, 2009, 321


Determination of alkaloids through infrared and Raman spectroscopy in "The Alkaloids"
M. Baranska, H. Schulz
G. Cordell (red), Elsevier, 2009, 217

The sequence of deprotonation of pyridine-6-phospho-4-carboxylic acid
K. Chruszcz-Lipska, M. Baranska, L.M. Proniewicz
J. Mol. Struct. THEOCHEM, 2009, 905, 81

Conformational and structural analysis of 2-allyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide as probed by matrix-isolation spectroscopy and quantum chemical calculations
A. Gómez-Zavaglia, A. Kaczor, D. Coelho, M.L.S. Cristiano, R. Fausto
J. Mol. Struct., 2009, 919, 271

Thermally Induced Sigmatropic Isomerization of Pseudosaccharyl Allylic Ether
A. Gómez-Zavaglia, A. Kaczor, R. Almeida, M.L.S. Cristiano, M.E.S. Eusebio, T.M.R. Maria, P. Mobili, R. Fausto
J. Phys. Chem. A, 2009, 113, 3517

Matrix-isolation FTIR, theoretical structural analysis and reactivity of amino-saccharins: N-(1,1-dioxo-1,2-benzisothiazol-3-yl)-N-methyl amine and -N,N-dimethyl amine
R. Almeida, A. Gómez-Zavaglia, A. Kaczor, A. Ismael, M.L.S. Cristiano, R. Fausto
J. Mol. Struct., 2009, 938, 198

Vibrational spectra and theoretical studies on the novel adenosine derivative
K. Malek, E. Podstawka, J. Milecki, G. Schroeder, L.M. Proniewicz
Biophys. Chem., 2009, 142, 17


Spektroskopowa analiza indygo pochodzenia roślinnego w "Na pograniczu biologii i chemii"
A. Baran, M. Baranska
H. Koroniak (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2114-2, 2009, 133


Badania spektroskopowe i strukturalne pochodnej antrachinonu przy użyciu metod kwantowo-chemicznych oraz spektroskopii oscylacyjnej w "Na pograniczu biologii i chemii"
M. Roman, M. Baranska
H. Koroniak (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2114-2, 2009, 187


Analiza zarodników grzybów mikoryzowych z rodzaju Globus za pomocą spektroskopii Ramana w "Na pograniczu biologii i chemii"
K.M. Marzec, M. Murowana, K. Turnau, L.M. Proniewicz, M. Baranska
H. Koroniak (red), Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2114-2, 2009, 99


Badanie związków oksymowych metodą fourierowskiej spektroskopii rozpraszania Ramana oraz obliczeń kwantowomechanicznych w "Fotochemia i Spektroskopia Optyczna"
K. Malek, K. Zborowski
J. Najbar, A. Turek (red), WN PWN, 2009, 65

Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej i IR oraz obliczeń teoretycznych do analizy in situ indygo
A. Baran, M. Baranska
UMC Lublin, ISBN 978-83-337-2934-2, 2009, 294

Badania strukturalne i spektroskopowe pochodnej antrachinonu przy użyciu metod kwantowo-chemicznych
M. Roman, A. Kaczor, G. Schroeder, M. Baranska
UMC Lublin, ISBN 978-83-337-2934-2, 2009, 298

Analiza spektroskopowa 2D fosfomycyny, leku z grupy antybiotyków
M. Baranska, K. Chruszcz-Lipska, K. Obal, B. Czarnik-Matusewicz, L. M. Proniewicz
UMC Lublin, ISBN 978-83-337-2934-2, 2009, 302


Badania polimorfizmu leku i jego kompleksów z jonami metali metodą Fourierowskiej Spektroskopii Ramanowskiej (FT-RS) w "Fotochemia i Spektroskopia Optyczna"
M. Baranska
J. Najbar, A. Turek (red), WT PWN, 2009, 328


Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przy pomocy mapowania ramanowskiego w "Fotochemia i Spektroskopia Optyczna"
M. Baranska
J. Najbar, A. Turek (red), WT PWN, 2009, 322