Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Zespole Obrazowania Ramanowskiego

Jednym z głównych nurtów badawczych ZOR jest rozwijanie metodologii spektroskopowej diagnozy chorób cywilizacyjnych (miażdżycy, cukrzycy, nadciśnienia, przerzutowości nowotworowej (Rys. 1), stłuszczenia wątroby, niewydolności serca i stenozy aortalnej), poszukiwanie spektroskopowych markerów zmian chemicznych i badanie leków o działaniu protekcyjnym na układ krwionośny.
Innym ważnym tematem badawczym jest badanie mechanizmów procesów komórkowych w układach in vitro i in vivo, np. badania odpowiedzi komórek na czynniki zapalne (Rys. 2), stres oksydacyjny, badania oddziaływania komórek z chemioterapeutykami, wychwytu związków przez komórki i procesów tworzenia kropli lipidowych.

ZOR prowadzi też badania nad wieloparametrowym obrazowaniem tkanek i komórek układami o supramolekularnej chiralności i zjawiskami indukcji chiralności, projektowaniem nanoczujników SERS do detekcji markerów chorób cywilizacyjnych, identyfikacją spektroskopową produktów degradacji warstw malarskich dzieł sztuki, badaniami dystrybucji i polimorfizmu substancji czynnych leków, analizą minerałów i meteorytów.

Zespół prowadzi badania w ramach dwudziestu pięciu projektów naukowych, w tym projektu MSCA-ITN-ETN w ramach programu Horizon 2020, projektach NCN i NCBiR i MNiSW. Dorobek publikacyjny ZOR od czasu jego powstania (2009) wynosi około 200 prac naukowych w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach. Zespół uczestniczy też w krajowych i międzynarodowych sieciach naukowych np. PTChem, CLIRSPEC i akcji COST Raman4Clinics.

Zespół Obrazowania Ramanowskiego wykonuje również pomiary zlecone (więcej pod adresem: m.baranska@uj.edu.pl).

CLIRSPEC - the International Society for Clinical Spectroscopy (https://clirspec.org/), którego dyrektorem jest Małgosia, jest platformą dla grup badawczych i organizacji do promowania działan na rzecz przeniesienia badań spektroskopowych do klinik, co będzie z korzyscią dla pacjentów, poprawi możliwości diagnostyczne i terapeutyczne.